Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mw. H Tolman
Plaats Haren Gn
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De overheid zal, voordat er een 5G-netwerk kan worden uitgerold, eerst moeten aantonen dat 5G straling geen enkel (negatief) gezondheidseffect heeft. Dit onderzoek zal goed, betrouwbaar en door een onafhankelijk onderzoeksinstituut moeten worden uitgevoerd. Een onafhankelijke commissie moet hier op toezien. Het (gezondheid) effect van 5G straling zal in dit onderzoek op allerlei organismen gemeten moeten worden, voor een bepaalde x-tijd (minimaal weken tot jaren). Indien het bovenstaande niet is uitgevoerd dan heeft de overheid haar plichten jegens haar burgers verzuimd.
De overheid zal zich niet meer kunnen verschuilen" achter de zogenaamde bestaande normen, want die zijn in Nederland immers hoger dan in andere landen die de gezondheidsrisico's van hoogfrequente straling wél serieus nemen. Nederland zal eindelijk de burgers hiertegen moeten gaan beschermen en niet de providers...
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht