Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A.M. Buiter
Plaats Almere
Datum 20 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Afgelopen jaren zijn wereldwijd onderzoeken gedaan naar de effecten van electromagnetishe straling op de gezondheid. De gezondheidsrisico's liegen er niet om; DNA schade, oxidatieve stress en het risico op kanker. Veel wetenschappers onderschrijven het negatieve effect van de blootstelling aan electromagnetishe straling op mens, dier en flora. Zij en talloze bewoners in Nederland en Europa huiveren voor de gezondheidseffecten van 5G. De langetermijneffecten moeten we aan de lijven gaan ondervinden. Gedegen onderzoek door de overheid ontbreekt. Evenals een goede uitleg over de risico's. Het is nog maar de vraag of gezondheidsklachten in de praktijk herleidbaar zullen zijn naar 5G of dat deze uiteindelijk worden toegeschreven aan andere omgevings- of leefstijlfactoren.

Ik vind dat met deze wet de overheid mij als burger buiten spel zet, de zorgen van wetenschappers en bewoners niet serieus neemt en de volksgezondheid te grabbel gooit. Graag uw reactie op:
1. Hoe u kunt aantonen dat 5G niet schadelijk is voor de volksgezondheid
2. Hoe u dit gaat monitoren
3. Hoe u bewoners gaat beschermen tegen een te hoge blootstelling aan 5G en welke normen u hiervoor hanteert
4. Ik ben van mening dat de overheid te weinig publiciteit heeft gegeven aan de inspraakmogelijkheden voor burgers m.b.t. deze wet. Hoe gaat u hier alsnog zorg voor dragen?

Achtergrondinformatie:https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht