Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mr. H.J. Barelts
Plaats Oudorp NH
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?

Bij deze mijn reactie op het wetsvoorstel:

Na onderzoek door mij blijkt dat de geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van 5G op de mens en omgeving. Voorzover er publicaties zijn , betreft dit negatieve consequenties voor de mensheid.

Na het lezen van berichten op diverse alternatieve nieuws media heb ik het volgende geconcludeerd: volgens mijn mening c.q. inzicht is 5G een potentieel dodelijke energie en dus in feite een potentieel WAPEN...met als DEKMANTEL: snellere internetverbindingen.

Mijn conclusie is dan ook om 5G te verbieden om dit op enigerlei wijze in de maatschappij te implementeren

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht