Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam H Muizelaar
Plaats Leiden
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Naar mijn mening worden de meest basale handelingen/ stappen overgeslagen die al heel snel tot onrust en verzet zullen leiden:
1) resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijneffecten van 5G op het gebied van de volksgezondheid in kaart brengen en publiceren (toepassing van het voorzorgsprincipe)
2) in dialoog gaan met een afvaardiging van de befaamde (internationale) wetenschappers, artsen en milieuorganisaties die voor een moratorium pleiten totdat er m.b.t. het voorgaande meer zekerheid is verkregen
3) vanwege de brede impact op de gehele maatschappij, vooraf overleg/ dialoog met maatschappelijke instanties die het milieu, gezondheid, natuur, recht, de privacy, openbare orde en veiligheid vertegenwoordigen
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht