Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam B V
Plaats Velsen
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Eérst vaststellen dat 5G niét schadelijk is voor de volksgezondheid (wat het wél is!), dán pas geld en moeite steken in het uitrollen van het hele netwerk.
Niét éérst uitvoeren en er over jaren achterkomen dat we allemaal kanker hebben en onvruchtbaar zijn. Geld en gemak mag niet boven gezondheid gaan!!

Bijlage