Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Reactie

Naam NCKA (Drs Mariëtte Bijl)
Plaats Amersfoort
Datum 14 november 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Heel erg fijn en terecht dat er nu een tegemoetkoming komt voor werknemers waarbij vast te stellen is dat er een causale relatie bestaat tussen blootstelling aan gevaarlijke stoffen en (ernstige) gezondheidsschade. De langslepende juridische procedures zijn schrijnend. Ik heb een vraag en een opmerking.

Vraag:
De tegemoetkomingsregeling heeft maatschappelijke erkenning aan slachtoffers van beroepsziekten als doel. Een Deskundigenpanel hanteert een Lijst Beroepsziekten en er is een afwegingskader opgesteld. Het Deskundigenpanel bestaat uit waarschijnlijk de beste medische experts en deskundigen op het gebied van stoffengerelateerde aandoeningen in Nederland. Die geen enkel belang hebben bij de uitkomst van hun oordeel. Wellicht is het slachtoffer ook al bezig met een langlopende juridische procedure. Mijn vraag is: wat is de waarde van het oordeel van het Deskundigenpanel in zo'n juridische procedure? In hoeverre weegt hun uitspraak over het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming mee voor de uitkomst van een al lopende juridische claim? Wordt dit meegenomen in de overwegingen, of kan het wellicht doorslaggevend zijn?

Opmerking:
In artikel 2 "Arbeid aan, op of in een schip of luchtvaartuig" staat, dat alleen arbeid verricht aan op of in schepen en luchtvaartuigen die Nederlands zijn worden aangemerkt voor in Nederland verrichte arbeid. Er zijn werkplaatsen in Nederland waar reparaties en vervanging van onderdelen of spot repair voor een heel groot deel aan buitenlandse voertuigen worden verricht. Dat is voor een groot deel hun business. Je kunt je afvragen of het redelijk en billijk is om de herkomst van een voertuig als uitgangspunt van uitsluiting aan te merken.

Met vr. groet Mariëtte Bijl - Nederlands Centrum Klinische Arbeidsgeneeskunde