Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Ieder jaar overlijden ongeveer 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. Nog veel meer mensen worden hierdoor ernstig ziek. Met de regeling ontstaat voor deze (ex-)werkenden een korte en snelle route naar erkenning van hun beroepsziekte. Het streven is dat de Regeling per 1 juli 2022 in werking treedt. De regeling vloeit voort uit het advies van de commissie Heerts

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 december 2022

Consultatieperiode aangepast, 6 december 2021

De consultatietermijn is met twee weken verlengd, teneinde burgers en bedrijven meer tijd te geven om te reageren.