Wet uitbreiding taakstrafverbod

Het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-10-2019
Einddatum consultatie 17-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10552
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid (zoals politieagenten en hulpverleners zoals ambulancebroeders en brandweermensen), plegers van geweldsmisdrijven en de actoren in de justitiële keten (zoals politie, openbaar ministerie en rechtspraak).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er worden gevolgen verwacht in de afdoening van geweldsmisdrijven gepleegd tegen personen met een publieke taak. In plaats van een taakstraf, worden voor dergelijke misdrijven, gevangenisstraffen opgelegd. Dit heeft gevolgen voor het vorderingsbeleid van het openbaar ministerie en de sanctionering door de rechter. Het zal leiden tot een verschuiving van de taakstraf uitgevoerd door de reclassering naar gevangenisstraf, die wordt uitgevoerd binnen het gevangeniswezen.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel. Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen