Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen

In de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020 is afgesproken dat eigenaren een tegemoetkoming krijgen. Deze subsidieregeling geeft hier invulling aan. Op basis van deze subsidieregeling kunnen eigenaren in het aardbevingsgebied een bedrag krijgen om hun woning te verbeteren en te verduurzamen. Bijvoorbeeld door onderhoud te plegen, een uitbouw te realiseren of door zonnepanelen te kopen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-04-2021
Einddatum consultatie 08-05-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12714
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De subsidieregeling richt zich op eigenaren van gebouwen in het aardbevingsgebied.
In deze subsidieregeling zijn drie groepen eigenaren te onderscheiden.
- Eigenaren die al een versterkingsadvies hebben en kiezen voor een herbeoordeling op basis van de nieuwe inzichten. Deze eigenaren kunnen aanspraak maken op een subsidie van €17.000. Aanvullend is er voor deze eigenaren een bedrag van €13.000 beschikbaar. Dit bedrag is vrij besteedbaar en loopt niet via deze subsidieregeling.
- Eigenaren die nog geen beoordeling hebben en nu beoordeeld worden op basis van de nieuwe inzichten. Deze eigenaren kunnen aanspraak maken op een subsidie van € 17.000.
- Eigenaren die geen deel uit maken van de versterkingsopgave, maar wel in het aardbevingsgebied wonen. Deze eigenaren kunnen aanspraak maken op €10.000. Voor deze groep geldt een subsidieplafond van €300.000.000.
Aangezien de subsidieregeling onderdeel uitmaakt van de uitwerking van de bestuurlijke afspraken, zijn bij het opstellen van deze regeling de aardbevingsgemeenten, NCG en Rijk betrokken. Samenwerkingsverband Noord Nederland zal de regeling uitvoeren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de regeling kunnen eigenaren hun gebouw verbeteren, verduurzamen of onderhoud plegen.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen van de subsidieregeling en de toelichting reageren.

Downloads

  • Concept regeling

    Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen

  • Ontwerp toelichting

    Toelichting Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen