Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Reactie

Naam Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (A. Nederveen)
Plaats Nijkerk
Datum 3 april 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de concepttekst van de nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (2024-2028)? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodigt belanghebbenden uit om te reageren. Met deze input kan de conceptregeling verder worden verbeterd. De internetconsultatie staat gedurende 4 weken open. U kunt tot en met 4 april hier uw reactie geven op de volledige concepttekst.
Geachte heer/mevrouw,

In de bijlage stuur ik u de reactie op het voorgelegde PG-beleidskader 2024-2028 namens de Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling.

Met vriendelijke groet,
Tom Nederveen
Voorzitter Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling

Bijlage