Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Zorg en gezondheid

In het kort

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (verder: pg-organisaties) worden gesubsidieerd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (verder: VWS). Het huidige beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022 (verder: beleidskader PGO), dat vorig jaar met één jaar is verlengd, loopt eind 2023 af. De herziening van het huidige beleidskader PGO krijgt vorm in een nieuwe subsidieregeling. Per 1 januari 2024 zal de nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 in werking treden. 

Pg-organisaties geven vorm aan de georganiseerde stem van de patiënt. De ondersteuning van de patiëntenbeweging bestaat uit de ondersteuning pg-organisaties, federatieve samenwerkingsverbanden en de drie landelijke koepels (Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in)). Daarmee geven pg-organisaties invulling aan een drietal publieke taken:

1) het organiseren van lotgenotencontact,
2) het bieden van op de patiënt toegesneden informatie, en
3) het onafhankelijk behartigen van de belangen van patiënten.

Het doel van de nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 is het verder versterken en professionaliseren van de patiëntenbeweging (lees: patiëntenorganisaties, federatieve samenwerkingsverbanden en de drie landelijke koepels) door te focussen op meer impact en bereik van en meer differentiatie in patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De subsidieregeling PGO 2024-2028 draagt er uiteindelijk aan bij dat mensen met een aandoening of beperking de weg tot passende zorg weten te vinden en dat zij volop kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Nederlanders kunnen door middel van deze internetconsultatie inbreng leveren. Dit kan door de vragenlijst te beantwoorden tot en met 4 april 2023. 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie72 openbaar

 • ExpEx (ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg) ( M. S. Boote)

  Reactie geplaatst op: Amsterdam | 4 apr 2023

  Lees de volledige reactie

 • Galactosemievereniging Nederland ( J.P. van Bruggen)

  Reactie geplaatst op: Voorschoten | 4 apr 2023

  Lees de volledige reactie

 • Fibromyalgie en Samenleving F.E.S. ( J. Werkhoven - Bestuursvoorzitter)

  Reactie geplaatst op: Alkmaar | 4 apr 2023

  Lees de volledige reactie

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties