Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Reactie

Naam Vakcentrale voor Professionals (VCP) (A. C. Klapwijk)
Plaats Den Haag
Datum 17 september 2020

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op de concept subsidieregeling.
De VCP heeft kennisgenomen van de uitwerking van de concept subsidieregeling duurzame inzetbaarheid. Wij willen erop wijzen dat de regeling bedoeld is voor alle sectoren, maar de definitie keuze in de conceptregeling sluit abusievelijk publieke en private organisaties en instellingen uit. De gekozen definitie, “sector: economische eenheid van alle bedrijven die werken in een bepaalde categorie diensten en producten”, is te beperkend en zou bv politie, defensie, (delen van de) zorg, onderwijs, etc buitensluiten. Dit is niet in lijn met het pensioenakkoord en was ook nooit de bedoeling.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht