Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Reactie

Naam Sectorinstituut Transport en Logistiek (drs J.A.J. Konings)
Plaats Gouda
Datum 7 augustus 2020

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op de concept subsidieregeling.
Onze vragen concentreren zich rondom de afbakening van "sector" en "sectorgelden".
1 In de regeling wordt onder een sector verstaan: een economische eenheid van alle bedrijven die werken in een bepaalde categorie diensten en producten.
Wat wordt hierbij als uitgangspunt genomen?
2 Op welke wijze kan een O&O fonds mede bepalen de criteria van de sectoranalyse? Hoe wordt de sector vastgesteld?
3 Het belang van het thema vraagt om kennisdeling en intervisie tussen [deel]sectoren. Is het mogelijk om een centraal moederproject in te dienen met een hoofdaanvrager/penvoerder, waarbij een onderverdeling naar verschillende activiteitenplannen met een financiële verdeelsleutel. Duurzame inzetbaarheid is weliswaar een overkoepelend thema, maar de verschillende samenwerkende sectoren onderscheiden zich in arbeidsmarkt, pensioenvoorzieningen, rol in de supply chain en de mate waarin fysiek en mentaal zware beroepen zijn gedefinieerd. Een voorbeeld van de structuur is toegevoegd.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht