Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit

Met de Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit geeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een impuls aan zowel de tankinfrastructuur voor waterstof als de afname ervan door vervoerders. Aanvragen van subsidie wordt mogelijk voor de realisatie van waterstoftankstations en voor de meerkosten van de aanschaf van waterstofvoertuigen. De focus ligt daarbij op zwaar logistiek vervoer.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 21 juni 2024

Sinds vrijdag 21 juni treedt de 'Tijdelijke subsidieregeling zero-emissie mobiliteit' in werking. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een verslag op hoofdlijnen van de consultatie 'Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit' gepubliceerd op internetconsultatie.nl. In dit verslag is een reactie opgenomen van het Ministerie op de binnengekomen opmerkingen en hoe deze hebben doorgewerkt in het besluit. Het Ministerie wil u hartelijk danken voor uw bijdrage!

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 12 oktober 2023

d.d. 12 oktober 2023: In hoofdstuk 5 van de toelichting bij de Regeling is op pagina 22 een klein aantal PM-posten verder ingevuld. In de Regeling zelf is niets veranderd. Als u al gereageerd hebt en uw reactie wilt wijzigen: dit kan NIET met hetzelfde mailadres. U kunt wel het volgende doen:
1) Ofwel via een ander mailadres uw nieuwe reactie indienen; OFWEL
2) een aanvulling/wijziging mailen naar platformparticipatie.nl.
In beide gevallen graag met een verwijzing naar uw eerste reactie.