Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Apeldoorn
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Op pagina 8 wordt gesproken over een subsidie voor retrofit voor bouwmachines van 19-56, 56-560 en >560 kW.
In bijlage 1 op pagina 21 moet volgens de lijst bouwmachines een aggregaat echter groter zijn dan 560 kW. Dat zou betekenen dat aggregaten < 560 kW niet in aanmerking komen voor een retrofit. Dit lijkt me niet de bedoeling en is in tegenspraak met hetgeen op pagina 8 vermeld.