Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Anoniem
Plaats SCHIJNDEL
Datum 15 december 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Een goedendag,
Er zijn een paar punten die ik graag onder de aandacht wil brengen.
1. Wij willen als MKB bedrijf ook graag gebruik maken van deze regeling maar we zijn erg bang dat de pot al snel leeg getrokken zal worden door de grote aannemers, zeker als de subsidie pot helemaal niet zo groot is. En er 1000.000 per aanvrager aan subsidie per jaar beschikbaar is!
2. De subsidiepot is te klein. Een elektrische kraan is hoog over 3 keer zo duur als een normale kraan. Meerkosten liggen dan rond de 100.000 euro. Hetgeen betekend dat met een subsidiepot van 3,3 miljoen er 33 kranen aangeschaft kunnen worden. Dat is een druppel op de 25.000 die er nu gebruikt worden.
3. Ondernemers willen wel verduurzamen, maar hierin niet teleurgesteld worden door de overheid. De DKTI regeling van vorig jaar was ruim overtekend. 80% van de consortiums die ingeschreven hadden kregen GEEN subsidie omdat de pot te klein/op was. Stel ondernemers niet teleur, maak de pot nu groter en wellicht later kleiner, zodat we nu echt gas kunnen geven met de verduurzaming.
4. Er moet genoeg geld beschikbaar zijn voor verduurzaming aangezien de SDE++ subsidie uitkeringen miljarden lager uitvallen door de stijging van de energieprijzen. Beknibbel nu niet! Investeer hier gericht in. Dat is effectiever dan een paar miljard uitstrooien ter compensatie van de gestegen energieprijzen aan huishoudens.
5. Door de stijging van de energieprijzen is het financieel nog lastiger geworden om elektrisch materieel bedrijfseconomisch normaal in te kunnen zetten. Hier zou ook aandacht voor moeten zijn in de regeling. Net zoals de kosten die nodig zijn voor de aanleg van infrastructuur voor het laden van elektrisch materieel.
6. Bouwmaterieel zoals tractoren en graafmachines worden/kunnen ook gebruikt worden in de cultuurtechnische werken in het groen. Juist in die gebieden waar de uitstoot van stikstof van belang is. Het lijkt me niet meer dan logisch als ook de bedrijven die daarin werkzaam zijn aanspraak kunnen doen op deze subsidie. Dit ook om te voorkomen dat er straks ongewenste verschuivingen optreden bij aanbestedingen. Dat als waterschappen/RWS elektrische materieel gaan eisen/vragen op werken, bedrijven uit de bouw hier op in gaan schrijven omdat zij beschikken over dat materieel!