Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Triolet BV (Ing. JD van der Tol)
Plaats NIJEMIRDUM
Datum 11 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Ik denk dat het een verstandige keus zou zijn de lijst uit te breiden naar machines voor de professionele groensector.
Deze sector heeft heel veel raakvlakken met de bouwsector en de werkzaamheden vinden binnen beide sectoren veelal in stedelijke omgevingen plaats. Groenonderhoud emissiearm uitvoeren zal een enorme impuls geven aan het terugdringen van uitstoot en lawaai.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht