Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam VolkerRail (CMA van Meeteren)
Plaats Vianen
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Vragen inzake SSEB Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (internetconsultatie)
Opgesteld door VolkerRail (contactpersoon B. Hendriks)
Datum 14/1/2022

Geachte heer/mevrouw,

In de bijlage zijn 4 vragen opgenomen met betrekking tot de internetconsultatie SSEB.

Met vriendelijke groet,
Christiaan van Meeteren
VolkerRail
06-50225070

Bijlage