Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam NPS Diesel (ir P. V. A. M. van der Heijden)
Plaats Ravenstein
Datum 11 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Geachte lezer, als eerste een goed initiatief om met behulp van subsidie emissiereductie te versnellen. Ik mis echter de H2 verbrandingsmotor in dit voorstel. Recent is aangetoond in NL dat met H2-ICE (near) zero emissies gehaald kunnen worden (ICE: Internal Combustion Engine). Recentelijk hebben we (NPS Diesel - DENS) van de overheid hier ook een subsidie voor mogen ontvangen om dit versneld te gaan ontwikkelen. Emissie-niveaus zijn significant lager dan haalbaar bij retrofit SCR oplossingen. Deze oplossing draagt dan ook substantieel bij aan het stikstof problematiek. Mijn dringende verzoek is dan ook om de H2-ICE oplossing toe te voegen aan de subsidieregeling. Hiermee zal ook de verduurzaming middels H2 in een stroomversnelling komen!