Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Ingenias Engineering (ing. A.W. van Roekel)
Plaats Lunteren
Datum 7 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
De uitsluiting van loodhoudende accupakketten is mijns inziens niet correct.
Zeker voor aanpassing van bestaande, eenvoudige machines is het een belangrijke factor om economisch rendabel te kunnen ombouwen.
De meeste machines worden toch wel met lithium batterijen gebouwd ivm gewicht en massa.
Maar voor een deel van de machines zijn loodhoudende batterijen een hele goede optie, die het naar mijn idee niet verdient om uitgesloten te worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht