Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam LooHorst Landscaping BV (Dhr. R. van Ommeren)
Plaats Ermelo
Datum 13 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Wij willen pleiten voor het verbreden van de regeling naar de groensector en cultuurtechniek. De huidige regeling voorziet hierin niet. Deze sector is integraal onderdeel van de bouwsector en voert een substantieel deel van haar werk op bouwprojecten uit. Denk daarbij aan bouw- en woonrjp maken, daktuinen en natuurinclusieve voorzieningen.
Het beschikbare bedrag voor aanschaf van nieuwe emissieloze machines van 5 mio euro is te laag. Ondernemers in onze branche hebben vooral behoefte aan een concrete bijdrage bij aanschaf en wellicht minder bij innovatiesubsidies. Een andere verdeling van de middelen is gewenst. Het bedrag van 1 mio per aanvrager is te hoog. Als 5 grote bouwers een aanvraag indienen is de pot leeg. Goede communicatie over de regeling is nodig.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht