Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Koolen Industries (N Boomkamp)
Plaats Hengelo
Datum 16 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Wij van Koolen Industries investeren enkel in bedrijven die bijdragen aan de energietransitie. Aandacht voor de verduurzaming van de bouwsector middels deze subsidieregeling juichen wij dan ook zeer toe!
Een emissieloze bouwplaats is 1 van onze doelen, zie ook https://www.koolenindustries.com/emission-free-construction.

Mocht u naar aanleiding van onderstaande antwoorden met mij, of 1 van onze bedrijven, in gesprek willen dan staan wij hier zeer voor open.

Ik heb al mijn punten beantwoord in het toegevoegde document.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht