Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam MKB INFRA (P.E.J. Boelhouwer)
Plaats Veenendaal
Datum 15 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
In bijgevoegd document vindt u de reactie van Cumela Nederland, N. Willemsen, A. de Swart (kenmerk B/100898), op de Internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel.
Namens MKB INFRA en haar achterban verklaren wij dat ook de belangen van onze achterban zijn verwoord in de reactie van Cumela zoals hierboven genoemd en als bijlage meegezonden. Cumela heeft deze reactie in samenwerking en samenspraak met MKB INFRA opgesteld.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht