Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nieuw-Vennep
Datum 7 december 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Geachte mevrouw, mijnheer,
Onderstaand een reactie op het document "IC-versie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel", versie 3 december 2021:
Bijlage 1, tabel A; onder A1.35 wordt gesproken over "knikmops". Dit is een machinemerk en valt onder de categorie "wiellader", zoals vermeld onder categorie A1.34.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht