Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Avitec Infra & Milieu N.V. (Dhr. F. van der Werff)
Plaats Nieuw-Buinen
Datum 4 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Geachte heer/mevrouw,

Om te beginnen willen wij benadrukken dat wij blij zijn dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de bouwsector met deze nieuwe regeling wil ondersteunen, om de doelstelling van 60% minder stikstof in 2030 te kunnen realiseren. De sector kan deze doelstelling namelijk niet zonder (financiële) steun realiseren.

Met betrekking tot de inhoud van de regelgeving hebben wij twee opmerkingen:
1) Het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de aanschaf (aanschafsubsidie) van bouwmachines is zeer beperkt. In 2022 is hiervoor een subsidiebudget beschikbaar van € 5.000.000. Naar onze mening is dit veel te laag. Het budget voor innovaties daarentegen bedraagt € 10.000.0000. Wij zouden de bedragen graag anders verdeeld zien, € 10.000.000 voor de aanschaf van bouwmachines en € 5.000.000 voor innovatieprojecten. Te meer ook omdat er andere innovatiesubsidies zijn (of zijn geweest) die toezien op emissiereductie.
2) In de regeling komen batterij oplossingen vanaf 100kW in aanmerking voor subsidie. In de praktijk gebruiken wij echter veelal een lager vermogen. Wij zouden graag zien dat batterij oplossingen vanaf 80kW worden opgenomen in de regeling.

Met vriendelijke groet,
Freddy van der Werff
Directeur Avitec Infra & Milieu
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht