Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam BMWT (BMWT branchevereniging van materieelleveranciers A Lusseveld)
Plaats Leidschendam
Datum 12 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Geachte heer, mevrouw,
BMWT is de belangenbehartiger van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel. De ruim 100 BMWT-bedrijven helpen hun klanten dagelijks werkmaterieel op een veilige en duurzame manier in te zetten in de bedrijfsprocessen. BMWT-bedrijven hebben daarin een rol als:
• Leverancier van materieel
• Servicebedrijf voor onderhoud en reparatie
• Keurbedrijf voor technische keuringen van nieuw, bestaand en omgebouwd materieel.
In de eerste plaats juicht BMWT het initiatief van subsidiering van machine-innovatie toe ter bevordering van duurzame inzet van materieel en de transitie naar een uitstootvrije sector.

BMWT heeft in een ledenraadpleging de voorgenomen concept-subsidieregeling SEB voorgelegd aan haar leden. De reacties van de BMWT-leden zijn gebundeld en door BMWT navolgend uiteengezet.

Samengevat ziet BMWT op onderdelen meerdere mogelijkheden ter vergroting van impact van deze subsidieregeling, en wel op het vlak van:
1. Nadrukkelijk meer budget voor aanschafsubsidie dan voor retrofit
2. Geen additionele NOx-limietwaarden bovenop geldende emissienormen
3. Voorkeur voor hermotorisatie als aanvullende subsidiabele activiteit boven retrofit
4. Berekening meerkostenformule niet conform reële kosten
5. Hanteer een subsidiestaffel voor beide accuvarianten: loodzuur en Li-ion accu
6. Ook lage emissie oplossingen als subsidiabele activiteit onder het innovatiespoor
7. Focus op handhaving naast subsidie als middel voor verduurzaming materieel
8. Aanvulling Positieve Lijst subsidiabele machines
9. Aanvulling SBI-codes
10. Identieke seriematige geproduceerde machines, ingezet buiten de bouw
11. Uitgestelde aanschaf door subsidie-aankondiging.

In de bijlage lichten we onze feedback op de concept-subsidieregeling nader toe. Wij verzoeken u onze input in behandeling te nemen en voor het geval u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Albert Lusseveld
Sebastiaan Plazier

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht