Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Jac. Barendregt Infra B.V. (K.J. Barendregt)
Plaats Rhoon
Datum 6 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Mijn bezwaar is dat het totale subsidiebedrag wat per jaar beschikbaar is in verhouding tot het maximale subsidiebedrag van € 1.000.000,-- oneigenlijke concurrentie in de hand werkt.
Het “potje” is per jaar zo klein, dat de totale subsidie maar naar een paar bedrijven zou kunnen gaan. Met een stijgende vraag naar emissie loos materieel in aanbestedingen zijn die bedrijven waarvan een aanvraag gehonoreerd is, enorm in het voordeel en niet zo’n klein beetje ook.
Gaarne maatregelen te nemen die dit effect tegen gaan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht