Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hoofddorp
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Beste lezer, ik als kleine hovenier ( 4-5 personeelsleden) wil duurzaam kunne ondernemen en deze subsidie regeling vind ik derhalve beperkt dat ik het hier niet mee eens ben. Juist de VHG groenbranche zet zich juist in om onze leefomgeving steeds groter te maken en te houden. Een groot onderdeel hiervan is het gebruik van emissieloge machines. Wij gebruiken nu nog motor aangedreven machine en apparaten en zijn de laatste jaren al bezig geweest om oude machines om te ruilen voor elektrische. Echter om dit alles in een versneld tempo te kunnen doen, zodat we zo snel mogelijk van vervuilende machine afscheid kunne nemen is het noodzakelijk om ons te ondersteunen met gerichte subsidie. Ook vind ik dat de subsidies opgeknipt dienen te worden, zodat de pot met geld niet naar grote partijen gaat , die met een aantal bedrijven de pot meteen leeghalen. Juist het MKB heeft de laatste jaren bewezen innovatief en betrokken te zijn bij duurzaam ondernemen ne is derhalve meer gebaat bij deze gerichte subsidie.
Volledigheidshalve bewijs ik graag naar het standpunt van de VHG onzer branchevereniging Standpunten VHG:

VHG pleit voor het verbreden van de regeling naar de groensector en cultuurtechniek. De huidige regeling voorziet hierin niet.
het beschikbare bedrag voor aanschaf van nieuwe emissieloze machines van 5 mio euro is te laag.
ondernemers in onze branche hebben vooral behoefte aan een concrete bijdrage bij aanschaf en wellicht minder bij innovatiesubsidies. Een andere verdeling van de middelen is gewenst.
het bedrag van 1 mio per aanvrager is te hoog. Als 5 grote bouwers een aanvraag indienen is de pot leeg.
goede communicatie over de regeling is nodig.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht