Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Donker Groep (MSc. E. E. Wierda-Kruiper)
Plaats Sneek
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
- Graag geven wij onze zienswijze op de SSEB. Donker Groep doet dit door te reageren op deze internet consultatie en als lid van de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).
- Donker Groep is een van de grootste groenvoorzieners van Nederland. Donker Groep heeft als ambitie om in 2035 volledig duurzaam en circulair te zijn. Emissieloos werken is één van onze doelstellingen waar we de afgelopen jaren stappen hebben gezet en ook de komende jaren verder op in zetten. De uitdaging voor de komende jaren ligt bij de aanschaf van middelgroot tot groot emissieloos materiaal, zoals (rups)graafmachines, shovels, kraanwagens, tractors, kieptrucks, knijpers, grondboren, maaimachines, etc. De technologie ontwikkelt zich hier snel, echter de hogere aanschaf prijzen van emissieloos materieel die leiden tot een onrendabele top zijn een barrière in deze transitie.
- Donker Groep pleit voor het verbreden van de regeling naar de groenvoorzieners en hoveniers. De huidige regeling richt zich op de bouwsector, terwijl groen bedrijven nauw verbonden zijn aan de bouwopgave waar Nederland voor staat. Waar bouwbedrijven actief zijn, zijn groenvoorzieners ook actief om de buitenruimte in te richten. De benoemde machines, soms in enigszins aangepaste vorm, worden ook in de groen sector breed toegepast. Daarom zou het logisch zijn om de SSEB ook beschikbaar te stellen voor groen- voorzieners.
- Donker Groep heeft vooral behoefte aan een concrete financiële bijdrage in de aanschaf van emissieloos materieel. Ombouwen van bestaand materieel en innovatie subsidie is minder relevant. Een andere verdeling van middelen, met een groter aandeel voor aanschaf van emissieloos materieel, is daarom gewenst.
- Het bedrag van 1 miljoen per jaar per aanvrager vinden wij tamelijk hoog. Wanneer 5 grote partijen een aanvraag indienen voor aanschaf van materieel is de pot leeg en blijft er voor kleinere partijen die ook graag stappen willen zetten niets meer over. Wij pleiten voor een bredere verdeling van de beschikbare middelen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht