Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Gorman-Rupp Europe B.V. (Chris Van der Gaag)
Plaats Waardenburg
Datum 10 december 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Als ik de regeling goed lees dan zie ik dat in bijlage 1 (Lijst van bouwmachines en zeegaande bouwvaartuigen,
behorende bij artikel 1.1 van de regeling.) een overzicht wordt gegeven welke machines onder de definitie van
bouwmachine of zeegaand bouwmachine kunnen vallen in deze regeling.
Hierin wordt onder A2.8 een waterstof-aangedreven mobiele vuilwaterpomp genoemd. Vallen mobiele vuilwaterpompen die op een andere (emissieloze-) wijze worden aangedreven buiten deze regeling? Denk bijvoorbeeld aan elektrische aandrijvingen of andere (nog te ontwikkelen) technologien.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht