Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam PV-E Crane B.V. (M.O.H. de Jonge)
Plaats Oosterhout
Datum 10 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Beste,

Ik heb een vraag mbt de samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen.

Wij zijn voornemens om een project te starten mbt het electrificeren van een damwand druk machine. Een dergelijke machine zou goed gebruikt kunnen worden tijdens projecten in de grachten van Amsterdam, daar deze machine;
1. emissieloos
2. geen geluidsoverlast
3. er is nog geen dergelijke machine op de markt.

Met vriendelijke groeten,

Orlando de Jonge

+31610989461


Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht