Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

Reactie

Naam De Vuurwerkbaron (B Potjes)
Plaats Zwolle
Datum 31 juli 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt op alle onderdelen van de regeling en de toelichting reageren.
Wij vinden het subsidieplafondvan €. 5.000,- te laag. Wij hebben een grote voorraad en leiden dus grotere schade (onder andere meer afschrijving en transportkosten) door de aanpassingen van het RACT. Wij pleiten ervoor om hoogte van de subsidie niet te begrenzen als blijkt dat er voldoende ruimte is om alle schade te compenseren. De regeling die nu voorgesteld wordt dekt de schade en omzetderving die wij leiden als bedrijf niet. Derhalve pleiten wij voor verruiming van de regeling.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht