Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling voor om de afvoer van restantvoorraden vuurwerk te stimuleren die niet meer voor particulier gebruik zijn bestemd. Deze regeling komt als vervolg op het recente verbod van enkele typen consumentenvuurwerk. Met deze subsidieregeling stimuleren we dat restantvoorraden vuurwerk bij winkeliers worden opgeruimd vóór de komende eindejaarsverkoop.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 5 januari 2021

De regeling is op 1 oktober 2020 in werking getreden en vervalt met ingang van 1 januari 2021 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voor die datum ingediende aanvragen van subsidies.

Link toegevoegd, 10 september 2020

Op 7 september 2020 is een wijziging van het mandaatbesluit RVO in de Staatscourant gepubliceerd.

Link toegevoegd, 10 september 2020

De regeling is op 7 september in de staatscourant gepubliceerd, en zal op 1 oktober in werking treden.

Link toegevoegd, 10 september 2020

Er zijn twee recente kamerbrieven van belang. Zie bovenstaande link, en ook
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/30/stand-van-zaken-subsidieregeling-restantvoorraden-vuurwerk

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 september 2020

Het Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is gepubliceerd, inclusief de reactie van het ministerie van IenW.

Zoeken
Uitgebreid zoeken