Subsidieregeling LNG

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Stimuleringsregeling LNG (Liquefied Natural Gas) voor. Deze komt in plaats van de tijdelijke teruggaafregeling van de accijns voor LNG, die op 31 december 2018 is vervallen. De opzet van beide regelingen zijn vergelijkbaar. Deze regeling geeft invulling aan het Klimaatakkoord, én aan een Kamermotie die vraagt om een oplossing voor LNG én bio-LNG.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 6 januari 2020

Deze regeling is in werking getreden met ingang van 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat de regeling na die periode van toepassing blijft op subsidies die voor 1 januari 2022 zijn verleend.

Link toegevoegd, 19 december 2019

Op 10 december 2019 is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Ingangsdatum van de regeling is 1 januari 2020.

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 december 2019

Het verslag op hoofdlijnen van de Internetconsultatie is gepubliceerd op de website, inclusief de inhoudelijke reactie van het ministerie.