Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidieregeling elektrisch vervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling voor. Op grond van deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt aan particulieren voor de aanschaf of lease van een elektrische personenauto. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord. In het Regeerakkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe personenauto’s emissieloos zijn. Dit zal meestal elektrisch zijn, daarom gebruiken we die term.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Vragen worden niet individueel beantwoord, 12 maart 2020

Dank voor uw reactie. Veel mensen stellen gerichte, individuele vragen. Let op, deze vragen worden niet individueel beantwoord. Een korte uitleg over dit proces:
Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt de regeling mogelijk nog aangepast. Dit wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld. De definitieve regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Via www.rijksoverheid.nl volgt informatie over het aanvraagproces en waar u terecht kunt voor individuele vragen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken