Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking zal vanaf 2021 de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling) vervangen. Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door middel van zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-11-2020
Einddatum consultatie 09-12-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking richt zich op energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren die in coöperatief verband hernieuwbare elektriciteit willen opwekken door middel van zonne-energie, windenergie of waterkracht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren kunnen subsidie aanvragen op basis van deze regeling.

Waarop kunt u reageren

Consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de subsidieregeling in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel. Reactie is welkom op:
Regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit (Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking);
Nota van toelichting bij de regeling;
Besluit tot openstelling van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking voor 2021.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Integraal afwegingskader Subsidieregeling coöpertieve energieopwekking

Overige documenten

  • Artikelsgewijze toelichting Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

  • Openstellingsbesluit 2021 Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

Externe bronnen

Amendement Mulder Van Weyenberg over verlenging van de Postcoderoosregeling

Bron: www.tweedekamer.nl

Amendement Sienot Mulder over het verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling

Bron: www.tweedekamer.nl

Eindadvies PBL tbv openstelling 2021

Bron: www.pbl.nl

Kamerbrief Stimulering van energie-coöperaties 25 mei 2020

Bron: www.tweedekamer.nl

Regeerakkoord 2017: Vertrouwen in de toekomst

Bron: www.rijksoverheid.nl