Subsidie Duurzame Mobiliteit mkb

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 28 juni 2024

Vraag1

U kunt tot en met 25 juli via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Specifiek willen wij u het volgende vragen:

- Ziet u (als collectief van mkb-bedrijven) mogelijkheden om met behulp van deze subsidie aan de slag te gaan met het verduurzamen van mobiliteit?
- Is het voor u duidelijk waar u aan moet voldoen voor het indienen van een subsidieaanvraag?
- Ziet u in de regeling belemmeringen die u weerhouden om een subsidieaanvraag in te dienen?
In de regeling ontbreekt het proces en kader van de besluitvorming na indiening. Anders gezegd vragen als:
- hoe, wanneer en door wie wordt een aanvraag beoordeeld?
- is voldoen aan de criteria voldoende voor toekenning?
- is volgorde van binnenkomst bepalend voor toekenning?
- hoe snel kan een aanvrager een afwijzing of goedkeuring op een aanvraag verwachten?
- kan een aanvraag hangende de procedure worden aangepast?
- volgens welke kaders dient er te worden verantwoord en gerapporteerd?
- in hoeverre is inspanningsverplichting voldoende of resultaatverplichting vereist?
- zijn er eisen voor inclusief of exclusief btw en compensatie van btw?

N.B. Deze proceszaken vanaf het moment van indiening, en in het bijzonder binnen hoeveel weken kan een aanvrager een goedkeuring of een afwijzing verwachten, zijn voor onze organisatie bepalend om wel/niet in te schrijven.