Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Subsidie Duurzame Mobiliteit mkb

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling 'Duurzame Mobiliteit mkb' voor. Met de subsidie stimuleren we midden- en kleinbedrijven (mkb) om blijvend minder fossiele kilometers te maken. De subsidie richt zich op collectieven van mkb-organisaties zoals brancheverenigingen en bedrijvenverenigingen. We willen hen in staat stellen om woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit bij en met hun aangesloten mkb'ers te verduurzamen. 

De komende periode wordt het nieuwe regeerprogramma uitgewerkt. Na de internetconsultatie wordt in het najaar van 2024 een conceptversie van de subsidieregeling voorgelegd aan de bewindspersoon van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit kan mogelijk invloed hebben op de verdere ontwikkeling van deze regeling.

Onder relevante documenten staat:

  1. de conceptregeling;
  2. de beantwoording beleidskompas; 
  3. de beslisnota.

Wat is het doel van de regeling? 

  • We willen het professionele netwerk rondom de mkb'er in stelling brengen om bij en met hun achterban woon-werk en zakelijke mobiliteit te verduurzamen.
  • Het mkb wordt geconfronteerd met uitdagingen rondom verduurzaming. We willen hen in staat stellen om mee te kunnen in de transitie naar duurzame mobiliteit.
  • Met deze aanpak willen we een CO2-reductie van 20.000 ton in 2030 bereiken.

Wilt u reageren? 

U kunt tot en met 25 juli via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting (zie concept regeling en beantwoording beleidskompas onder relevante documenten). Specifiek vragen we naar:

  • Ziet u (als collectief van mkb-bedrijven) mogelijkheden om met behulp van deze subsidie aan de slag te gaan met het verduurzamen van mobiliteit?
  • Is het voor u duidelijk waar u aan moet voldoen voor het indienen van een subsidieaanvraag?
  • Ziet u in de regeling belemmeringen die u weerhouden om een subsidieaanvraag in te dienen?

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie8 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties