Wijziging WHW ivm studiekeuze-informatie en studenttevredenheidsonderzoek

Met dit wetsvoorstel wordt het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van studenttevredenheid een wettelijke taak van een daartoe aan te wijzen rechtspersoon. De rechtspersoon neemt in verband met haar taak enquêtes af, waarvoor de instellingen van hoger onderwijs gegevens aanleveren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2019
Einddatum consultatie 05-08-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10670
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten en instellingen voor hoger onderwijs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel beoogt de huidige AVG- belemmeringen weg te nemen voor instellingen om gegevens aan te leveren voor de Nationale Studentenenquête (NSE) . Voor het bekostigde onderwijs geldt een verplichting voor het aanleveren van deze gegevens. Alle studenten in het bekostigde onderwijs krijgen daarmee de mogelijkheid om hun mening te geven over hun opleiding en instelling. De resultaten uit de NSE worden gebruikt in de studiekeuzevoorlichting, de kwaliteitszorg van instellingen en de monitoring van de landelijke studenttevredenheid door de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van OCW. Van het bekostigde onderwijs levert op dit moment ruim 90 procent van de instellingen gegevens aan voor de NSE. Deze wet zal voor hen weinig veranderen. Voor de overige bekostigde instellingen geldt een administratieve lastenverzwaring. Voor het niet-bekostigde onderwijs is een kan-bepaling opgenomen voor het leveren van gegevens ten behoeve van de enquêtes naar studenttevredenheid.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel kan gereageerd worden.

Downloads

  • Concept regeling

    Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs