verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur

De bevordering van het welzijn van dieren is een taak van de overheid. Daar waar de integriteit of het welzijn van het dier in het geding is, is er aanleiding tot ingrijpen van de overheid ter voorkoming of beperking van de aantasting van integriteit en welzijn van het dier. Een gedegen wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt waaruit blijkt dat gebruik van stroomstoten noodzakelijk zou zijn of überhaupt leidt tot betere resultaten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 december 2020