Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 25 maart 2020

Vraag1

Doel van de consultatie
Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1.Het informeren van de samenleving over de voorgestelde maatregelen en
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Goed idee om alles "om de schuldenaar heen" te stroomlijnen, maar als het doel is om het bestaansminimum van mensen met schulden beter te borgen, valt aanvullend misschien te overwegen om:
- de schuldenaar een betaalrekening te geven bij De Nederlandsche Bank;
- de schuldenaar de zeggenschap over zijn/haar andere betaalrekening(en) bij de eigen bank(en) te ontnemen;
- op die betaalrekening bij De Nederlandsche Bank het juiste bedrag voor bestaanszekerheid beschikbaar te stellen aan de schuldenaar;
- het geld op de rekening bij DNB te oormerken: het mag alleen overgeboekt worden naar rekeningen waarvan het IBAN op een "witte lijst" staat, opgesteld door de coördinerende deurwaarder in overleg met de schuldenaar, en dan nog tot een bepaald maximum per IBAN per maand, bijvoorbeeld X voor de huisbaas, Y1 voor supermarkt 1 waar de schuldenaar regelmatig komt, Y2 voor supermarkt 2 (of Y voor supermarkten 1 en 2 samen);
- DNB bij elke transactie, dus ook bij pinbetalingen in de supermarkt, te laten controleren of er nog ruimte is binnen het budget voor dat IBAN, en evt. de transactie te laten weigeren om overschrijding van het budget te voorkomen;
- een budget Z toe te kennen dat de schuldenaar vrij mag besteden;
- de coördinerende deurwaarder en de schuldenaar periodiek te laten overleggen over bijstellingen aan de "witte lijst" en het budget per IBAN / groep IBAN's;
- dit alles als dienstverlening aan de schuldenaar, dus alleen als die ermee instemt; verandert de schuldenaar van gedachten, dan vervallen de controles door DNB en krijgt de schuldenaar ook weer zeggenschap over zijn/haar andere betaalrekening(en) bij de eigen bank(en).