Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

Reactie

Naam mr. W. van Moergastel
Plaats Den Haag
Datum 13 februari 2020

Vraag1

Doel van de consultatie
Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1.Het informeren van de samenleving over de voorgestelde maatregelen en
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.
Het wetsvoorstel is te zwak. Het wetsvoorstel regelt dat de deurwaarder eerst moeten kijken of beslag zin heeft. Maar wanneer heeft dat geen zin meer? Beslag heeft altijd zin, omdat de opbrengst naar rato van de hoogte van de vorderingen wordt verdeeld onder de beslagleggers. Beslag levert (bijna) altijd geld op.
De eigenlijke vraag moet zijn: wanneer is de opbrengst per maand uit het te leggen beslag te gering om de kosten van het beslag te kunnen rechtvaardigen? Wanneer is de opbrengst per maand te laag? Als de deurwaarder € 50 per maand krijgt? € 10 per maand? € 1 per maand? € 0,10 per maand? Als de ene deurwaarder € 10 per maand te laag vindt, is er heus wel een andere deurwaarder te vinden die vindt van niet. Het blijft een commerciële markt.
Waarom niet in het wetsvoorstel opgenomen:
1. Er mag geen beslag worden gelegd als de verwachte opbrengst daarvan in de komende 12 maanden lager is dan € … per maand.
Op deze wijze krijgt het wetsvoorstel de tanden die het nu ontbeert. Door toevoeging van de termijn van 12 maanden wordt recht gedaan aan het belang van de schuldeiser om het later nog eens te kunnen proberen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht