Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging van Banken (mr HS de Bordes)
Plaats Amsterdam
Datum 25 maart 2020

Bijlage