Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Deze consultatie betreft het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid. Het hoofddoel is om alle bekostigde scholen en besturen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs strategisch personeelsbeleid te laten voeren. Aanvullend is het doel dat het onderwijs een aantrekkelijke werkplek blijft. Het is de bedoeling dat dit bijdraagt aan kwalitatief goed en duurzaam inzetbaar personeel dat zorgt voor kwalitatief en toekomstbestendig onderwijs.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 11 mei 2023

Vanwege enkele technische aanpassingen in de memorie van toelichting wordt een nieuwe tekst geplaatst.