Uitvoeringsbesluit wet straffen en beschermen

Dit besluit geeft verder uitvoering aan de Wet straffen en beschermen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2020
Einddatum consultatie 27-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9513
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Door de regeling worden strafrechtelijk veroordeelden geraakt die zich in de eindfase van de vrijheidsstraf bevinden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het betreft een nadere uitwerking van de Wet straffen en beschermen.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over regelgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorgestelde besluit. Op alle onderdelen kan worden gereageerd.

Downloads

  • Concept regeling

    Besluit tot wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Uitvoeringsbesluit Wet straffen en beschermen)

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten