Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Het wetsvoorstel bevat een strafbaarstelling van het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden. Het gaat om het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van identificerende persoonsgegevens van een ander of een derde met het oogmerk om die ander vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast aan te (laten) doen of hem in de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig te (laten) hinderen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 15 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: