Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school samen met een mbo-instelling een doorlopende leerroute kan vormgeven. Een doorlopende leerroute is een gezamenlijk onderwijsprogramma vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4), waarbij het onderwijs verdiept, verrijkt of soms versneld kan worden. Dit voorstel regelt ook de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, waarin een mbo-2 diploma kan worden behaald zonder dat een vmbo-examen behaald wordt.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 juni 2019

formulering vraag 1, 29 januari 2019

Omdat er onduidelijkheid bleek over de formulering van de eerste vraag, is die aangepast.

Zoeken
Uitgebreid zoeken