verhittingsapparaten en standaardverpakkingen e-sigaretten en sigaren

In deze AMvB wordt een grondslag gecreëerd om bij ministeriële regeling eisen te stellen aan het uiterlijk van de verpakkingen van sigaren en elektronische dampwaar.
Ook wordt in deze AMvB een grondslag gecreëerd om bij ministeriële regeling regels te stellen ten aanzien van de aanduidingen op verpakkingen van elektronische verhittingsapparaten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-08-2020
Einddatum consultatie 18-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11594
Onderwerpen Gezondheidsrisico's Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. Fabrikanten, importeurs en verkopers van sigaren, e-sigaretten en verhittingsapparaten.
2. Consumenten van sigaren, e-sigaretten en verhittingsapparaten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel van het conceptbesluit is het creëren van een delegatiegrondslag om bij ministeriele regeling eisen te stellen aan de standaardverpakkingen van sigaren en elektronische dampwaar. Daarnaast wordt met deze amvb het besluit in overeenstemming gebracht met de wijzigingen die in de wet worden doorgevoerd betreft verhittingsapparaten en wordt een grondslag gecreëerd om bij ministeriële regeling regels te stellen ten aanzien van de aanduidingen op verpakkingen van elektronische verhittingsapparaten. De daadwerkelijke eisen zullen in die ministeriële regeling worden vormgegeven. Neutrale verpakkingen voor sigaren en elektronische dampwaar en regels voor aanduidingen op de verpakkingen van verhittingsapparaten voor tabak beperken de aantrekkelijkheid van rookwaar en vergroten het bewustzijn van de schadelijkheid van het roken. Hierdoor worden jongeren en volwassenen beschermd tegen een (nicotine)verslaving door het gebruik van deze producten, met ernstige gevolgen voor de gezondheid en een grote kans op voortijdig overlijden tot gevolg.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele concept AMvB kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Tabaks- en rookwarenbesluit

Bron: wetten.overheid.nl