Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RVV 1990 wijziging snorfiets op rijbaan

Reactie

Naam drs. H.W. Bus
Plaats Amsterdam
Datum 5 januari 2017

Vraag1

Heeft u opmerkingen over de ontwerpwijziging en nota van toelichting?
Snorfiets
De nota van toelichting op het wijzigingsbesluit stelt: “Het niet hoeven dragen van een helm vormt voor veel snorfietsers juist een van de redenen om voor de snorfiets te kiezen”.
Honoreren van deze op zich begrijpelijke voorkeur van de snorfietsers gaat volledig voorbij aan de voorkeur van de gewone fietsers en hun gezondheid. De meeste fietspaden in de Amsterdamse binnenstad zijn te smal voor snorfietsers om anderen in te kunnen inhalen. De fietser vóór de snorfiets heeft derhalve continu de motor van de snorfiets in zijn nek ademen, meer of minder hijgerig. Strontvervelend. De volgende fietser, achter de snorfiets, kan de vuile uitstoot van de snorfiets inademen. Als het tegenzit van meerdere snorfietsen die voor hem achter een minder snelle fietser rijden. Dit zijn consequenties van snorfietsers op het fietspad die de lol van het fietsen danig verstieren en de gezondheid niet bevorderen. Over voorkeuren gesproken.
Daarnaast kan ik me moeilijk voorstellen dat iemand die eenmaal onderweg is, de helm tijdens de rit op en af zal zetten afhankelijk van de regels op een onderdeel van de route. Mensen die liever geen helm dragen kunnen ook een elektrische fiets nemen. Beter voor het milieu en de gezondheid, zowel van henzelf als van de medeweggebruikers.
Wijbrand Bus,
Amsterdam.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht