Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

RVV 1990 wijziging snorfiets op rijbaan

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil wegbeheerders de mogelijkheid geven om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen. Op drukke fietspaden leidt de snorfiets tot verkeersonveilige situaties, bijvoorbeeld door te weinig ruimte voor inhalende snorfietsen of schrikreacties door het snelheidsverschil met fietsen. Daarnaast is de snorfiets is op bepaalde plaatsen een hinderlijke factor voor volledige benutting van de capaciteit van het fietspad.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 maart 2017

Bijgaand het verslag op hoofdlijnen met de inbreng vanuit de internetconsultatie. Naar verwachting wordt een inhoudelijke reactie van het ministerie medio zomer 2017 gegeven.

Consultatieperiode aangepast, 3 november 2016

De consultatie termijn is verlengd tot en met vrijdag 6 januari 2017.

Acties

Delen regeling